در قسمت پنجم تعدادی از شخصیت ها که در گذشته از سریال حذف شده بودند در رویای ریک حضور پیدا کردند اما در این بین خبری از لوری و کارل که خانواده ی اصلی ریک بودند نشد.

این سوال خیلی از طرفداران بود که چرا خانواده ی اصلی او در رویای ریک ظاهر نشدند.

آنجلا کانگ سازنده ی فصل نهم گفت که دلیلی برای این اتفاق دارد. او گفت :

“وقتی افراد نزدیک مرگ هستن چیزهایی یا افرادی رو می بینن که می شناسن و اونا سعی میکنن به فرد کمک کنن که به زندگی برگرده. ما سه شخصیت (شین، هرشل و ساشا) رو داشتیم که در اون لحظه نیازهای عاطفی ریک رو برآورده می کردن. اما کل سفر ریک این بود که دنبال خانواده ش بگرده و من با خودم گفتم اگه لوری یا کارل رو ببینه اون احساس میکنه که ماموریت خودش رو انجام داده و اونا رو پیدا کرده و میتونه اجازه بده که بمیره. توهمات ریک شامل اعضای واقعی خانواده ش نشد چون در عوض باید روی دوستاش که در طول سفرش به خانواده ش تبدیل شده بودند تمرکز می کرد. اون باید برای خانواده ای که هنوزم وجود داشت به راهش ادامه می داد. اگه خانواده ش رو می دید براش راحت تر بود که تسلیم بشه.”