الکساندریا ممکن است در خطر باشد!!!

دیروز در سن دیگو از تریلر فصل ششم سریال رو نمایی شد.

کارگردان سریال یعنی گرگ نیکترو تأکید کرده که در این فصل از بیش از ۶۰۰ واکر سیاهی لشگر استفاده شده است.او همچنین افزود که در یک روز ۳۰۰ واکر را آرایش کرده اند!!!

با توجه به تریلر و کمیک به احتمال بسیار زیاد که نه ، بلکه به احتمال ۱۰۰% لشگر بزرگی از واکر ها دیوار ها را شکسته و وارد الکساندریا می شوند و میشه از صحبت های گرگ نیکترو فهمید که اون ۳۰۰ واکری که در یک روز آرایش شدن برای همین اتفاق بوده.