سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی ترس از مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 09 17 5 30 00

نام قسمت بعدی

MM54

مردگان متحرک ممکن است در فصل نهم اطلاعات بیشتری از گذشته ی نگان در اختیار بیننده هایش قرار دهد. حتی ممکن است یک قسمت از فصل نهم به گذشته ی او بپردازد.

 

اگرچه در فصل هشتم بعد از صحبت هایی که نگان با پدر گابریل و جیدیس داشت ما تا حدودی از گذشته ی او باخبر شدیم.

 

جانی اودل یکی از تهیه کننده های سریال در این مورد گفت :

 

“اگرچه نگان درباره ی گذشته ش به پدر گابریل و جیدیس چیزهایی گفت ولی ما هنوز صحنه های واقعی از گذشته ی اون ندیدیم. با اینکه ما فعلا برنامه ای برای اختصاص یک قسمت برای گذشته ی نگان نداریم ولی تهیه کننده ها تمایل خودشون رو برای اینکار اعلام کردن.”

 

 

درباره ی نویسنده : Dean Winchester

Saving people , Hunting things , The family business

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

[popuppress id="19960"]