سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی ترس از مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 09 17 5 30 00

نام قسمت بعدی

MM54

گردآوری عکس های اوریجینال هر قسمت : سجاد

گردآوری سایر عکس ها : Mozhdeh_6829

پارت اول : عکس های اوریجینال

 

پارت دوم : سایر عکس ها

 

درباره ی نویسنده : mozhdeh_6829

I'm Gonna Kill You! Not Today! Not Tomorrow! BUT I'M GONNA KILL YOU

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

[popuppress id="19960"]