انگار مرد دیوانه ی ما از زندانی که در الکساندریا برایش وجود داشت و در آن زندانی شده بود فرار کرده

حرفی برای گفتن وجود ندارد

فقط به کاور نگاهی کنید :

the-walking-dead-141-135260

و همین طور به پیش نمایش :

issue-141-preview-s-135262

همچنین دست در اندر کاران :

داستان : Robert Kirkman

نقاشی : CHARLIE ADLARD, STEFANO GAUDIANO, و CLIFF RATHBURN

جلد : CHARLIE ADLARD و DAVE STEWART

۱۳ می سال ۲۰۱۵

با قیمت ۲ دلار و ۹۹ سنت

و در آخر نظر یکی از خوانندگان کمیک در زیر این پست : (دارای اسپویل)

اگر گسی فقط بای اون تیر (که به چوب خورد) بگه دریل دیکسون در راه آمدن به کمیک هست دیوانه میشم.

معلوم بود که توی قسمت ۱۴۰ دروازه ی زندان نگان باز بود …