همانطور که می دانید،دیگر چیزی به اتمام انتظار چند ماهه ی ما طرفداران،برای نیم فصل دوم walking dead نمانده است.همه ی ما می دانیم که سریال walking dead ،طبق رسمی که دارد همیشه بینندگان را با اتفاقات غیر منتظره غافل گیر می کند و ما نمی دانیم که این دفعه چه اتفاق شومی در انتظار ریک و گروهش است!

از تریلر ها و اطلاعاتی که تا کنون به دست ما رسیده،می توان چیزهایی حدس زد.به عنوان مثال شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه دست ریک در نیم فصل دوم به کلی قطع خواهد شد،یا گلن در این نیم فصل کشته می شود(البته تک تک ما می دانیم که صد درصد افرادی از گروه در این نیم فصل کشته می شوند،حالا آن افراد کیستند خدا می داند!).

نظر شما چیست؟چه اتفاقات دیگری را برای نیم فصل دوم پیش بینی می کنید؟