سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی ترس از مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 05 21 5 30 00

نام قسمت بعدی

Just In Case

چند تصاویر تازه منتشر شده است حداقل ما میدانیم که واکر ها هنوز هم وجود دارند!

Feat-Ep513Stills-300x173 چند تصویر تازه از قسمت ۱۳ dd296cd7-85e6-7e1f-cc03-e4ce52326211_TWD_513_GP_1013_0324-300x200 چند تصویر تازه از قسمت ۱۳ 8b39f178-b472-d63b-b15c-67f65afd9711_TWD_513_GP_1013_0393-300x200 چند تصویر تازه از قسمت ۱۳  6d0a646b-f989-9d8a-978e-1bafc9797174_TWD_513_GP_1016_0196-300x212 چند تصویر تازه از قسمت ۱۳1cd92f02-0c8e-e6ab-94c9-b01c668cba8a_TWD_513_GP_1013_0347-300x200 چند تصویر تازه از قسمت ۱۳

نظر شما  در باره ی قسمت بعد چیست؟ آیا اتفاق مهمی قرار است اتفاق بی افتد

درباره ی نویسنده : ...

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا میتوانید دیدگاه دهید.

[popuppress id="19960"]