سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی ترس از مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 09 17 5 30 00

نام قسمت بعدی

MM54

گروهی از هواداران سریال نسبت به خروج ریک از سریال واکنش نشان داده اند و تقریبا نیمی از آن ها تهدید کرده اند که در صورت وقوع این اتفاق سریال را دنبال نمی کنند.

 

طی نظرسنجی هایی که یکی از منابع تقریبا معروف مردگان متحرک انجام داد ۴۹ درصد هواداران اعتقاد داشتند ریک گروه را ترک می کند و ۵۱ درصد دیگر اعتقاد به مرگ ریک داشتند.

 

همچنین ۷۲ درصد گفتند که سریال باید در فصل نهم به اتمام برسد و ۱۴ درصد دیگر گفتند باید با ترس از مردگان متحرک ادغام شود.

 

تنها ۱۸٫۸ درصد هواداران گفتند که بعد از ترک ریک سریال را دنبال می کنند. ۳۶٫۹ درصد هنوز از تصمیم خود اطمینان نداشتند و ۴۴٫۳ درصد گفتند که دیگر سریال را دنبال نمی کنند.

 

همچنین ۴۰ درصد هواداران اعتقاد داشتند که نگان باید بعد از ریک رهبر شود. ۲۰ درصد به جودیث، ۱۵ درصد به دریل، ۱۴ درصد به میشون، و ۱۲ درصد به کارول رای دادند.

 

 

درباره ی نویسنده : Dean Winchester

Saving people , Hunting things , The family business

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

[popuppress id="19960"]