سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی ترس از مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 09 17 5 30 00

نام قسمت بعدی

MM54

اندرو لینکولن و نورمن ریداس با هم قرار گذاشته بودند که سریال را با همدیگر ترک کنند. اما حالا چند سال بعد از آن قول و قرار، اندرو لینکولن سریال را ترک می کند اما نورمن ریداس به کارش ادامه می دهد.

 

نورمن در این رابطه به EW گفت :

 

“ما یه قراری گذاشتیم. فکر کنم فصل سه یا چهار بود. با هم قرار گذاشتیم که هر کدوممون از سریال رفت اون یکی هم سریال رو ترک کنه.”

 

اندرو که کنار نورمن نشسته بود گفت :

 

“پس الان داری میگی که میخوای بری؟ این یه اعلامیه س؟ این یه خبر جدیده؟”

 

نورمن در جواب اندرو گفت :

 

“اوه، معلومه که نه.”

 

در نهایت اینطوری شد که نورمن ریداس قول خود را شکست.

 

 

درباره ی نویسنده : Dean Winchester

Saving people , Hunting things , The family business

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

[popuppress id="19960"]