سلام عرض میکنم خدمت طرفداران سریال The Walking Dead ، مهلت ارسال نقاشی های شما به اتمام رسید ،به نقاشی که فکر میکنید بهتر از بقیه است رای بدهید ، به برنده جایزه ناقابلی اهدا خواهد شد

کشیده شده توسط Rezatwd :

کشیده شده توسط Rezatwd
کشیده شده توسط Rezatwd

 

کشیده شده توسط Rezatwd
کشیده شده توسط Rezatwd

 

کشیده شده توسط Wrwolf :

کشیده شده توسط Wrwolf :
کشیده شده توسط Wrwolf :

 

کشیده شده توسط arash mojdekanlu :

کشیده شده توسط arash mojdekanlu :
کشیده شده توسط arash mojdekanlu :
کشیده شده توسط arash mojdekanlu :
کشیده شده توسط arash mojdekanlu :

 

کشیده شده توسط دوست خوبم و یکی از نویسندگان خوب سایت کنعان ریاضی طلب ( Slim Shadow ) :

 

کشیده شده توسط دوست خوبم کنعان ریاضی طلب ( Slim Shadow )
کشیده شده توسط دوست خوبم کنعان ریاضی طلب ( Slim Shadow )

 

کشیده شده توسط نیوشا :

کشیده شده توسط نیوشا :
کشیده شده توسط نیوشا :

 

شیده شده توسط دوست خوبم و یکی از نویسندگان خوب سایت MOIEN :

 

شیده شده توسط دوست خوبم و یکی از نویسندگان خوب سایت MOIEN :
شیده شده توسط دوست خوبم و یکی از نویسندگان خوب سایت MOIEN :