سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی ترس از مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 06 04 5 30 00

نام قسمت بعدی

The Wrong Side Of Where

801SIDE3-1024x654-e1508833310685 مقایسه ی قسمت اول فصل هشتم با کمیک

 

gregory-1024x448-e1508833391522 مقایسه ی قسمت اول فصل هشتم با کمیک

 

GREGORYSIDE2-1024x486-e1508833425885 مقایسه ی قسمت اول فصل هشتم با کمیک

 

gregory3-1024x787-e1508833369999 مقایسه ی قسمت اول فصل هشتم با کمیک

 

801battle-841x1024-e1508833339452 مقایسه ی قسمت اول فصل هشتم با کمیک

 

windows-902x1024-e1508833579299 مقایسه ی قسمت اول فصل هشتم با کمیک

 

walkerattack-1-841x1024-e1508833544252 مقایسه ی قسمت اول فصل هشتم با کمیک

 

SHITTINGPANTS-841x1024-e1508833516606 مقایسه ی قسمت اول فصل هشتم با کمیک

 

rvboom-1024x787-e1508833487813 مقایسه ی قسمت اول فصل هشتم با کمیک

 

RICKSPEECH-1024x787-e1508833461495 مقایسه ی قسمت اول فصل هشتم با کمیک

 

 

درباره ی نویسنده : Dean Winchester

Saving people , Hunting things , The family business

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا میتوانید دیدگاه دهید.

[popuppress id="19960"]