سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی ترس از مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 06 04 5 30 00

نام قسمت بعدی

The Wrong Side Of Where

715Side-e1491748727573 مقایسه قسمت پایانی فصل هفتم با کمیک

 

716Side12-e1491748755305 مقایسه قسمت پایانی فصل هفتم با کمیک

 

716Side7-e1491748779664 مقایسه قسمت پایانی فصل هفتم با کمیک

 

716Side5-e1491748801154 مقایسه قسمت پایانی فصل هفتم با کمیک

 

716Side-e1491748825952 مقایسه قسمت پایانی فصل هفتم با کمیک

 

716Side2-e1491748846157 مقایسه قسمت پایانی فصل هفتم با کمیک

 

716Side8-e1491748867479 مقایسه قسمت پایانی فصل هفتم با کمیک

 

716Side3-e1491748891628 مقایسه قسمت پایانی فصل هفتم با کمیک

 

716Side9-e1491748909346 مقایسه قسمت پایانی فصل هفتم با کمیک

 

Michonne-e1491748926811 مقایسه قسمت پایانی فصل هفتم با کمیک

 

716Side4-e1491748944742 مقایسه قسمت پایانی فصل هفتم با کمیک

 

 

درباره ی نویسنده : Dean Winchester

Saving people , Hunting things , The family business

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا میتوانید دیدگاه دهید.

[popuppress id="19960"]