سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی ترس از مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 05 21 5 30 00

نام قسمت بعدی

Just In Case

به تازگی قسمت ۹ از فصل پنجم (نیم فصل۲) دوم پخش شد.و همیشه امار این بینندگان پخش میشود.این سریال بازگشت عظیمی داشته است.به طوری که این قسمت ۱۵٫۶ میلیون بیننده داشته است.

تقریبا دو سوم از این بیننده ها  به بزرگسالان تعلق گرفته است.و این اغاز خوبی برای قوت گرفتن دوباره سریال است.ب نظر میرسد برنامه ریزی های amc برای این سریال در ۲۰۱۵ کاملا دقیق بوده است.

و به تازگی چند تصویر از قسمت ۹ منتشر شده است که عبارتند از:

948b7f44-efdf-9181-0a04-1bbe83491a72-twd-509-gp-0818-0144-121961-300x199 قسمت جدید ۱۵٫۶ میلیون بیننده داشته است+تصاویر 872a150e-4b50-d106-33e2-ba6db0f8f407-twd-509-gp-0818-0348-121985-300x200 قسمت جدید ۱۵٫۶ میلیون بیننده داشته است+تصاویر 660deae3-e61f-f43a-8e1e-1a8cb51e874c-twd-509-gp-0819-0090-121984-300x200 قسمت جدید ۱۵٫۶ میلیون بیننده داشته است+تصاویر 74f33ea6-53c6-46c8-431d-c9840ae2a2ac-twd-509-gp-0821-0111-121983-300x199 قسمت جدید ۱۵٫۶ میلیون بیننده داشته است+تصاویر 25ff50e0-0eef-5de2-8d50-b79c9e5716cf-twd-509-gp-0822-0003-121980-300x200 قسمت جدید ۱۵٫۶ میلیون بیننده داشته است+تصاویر  09f30fce-c1e0-50fb-9ffa-ef0fcae452dc-twd-509-gp-0820-0131-121979-300x200 قسمت جدید ۱۵٫۶ میلیون بیننده داشته است+تصاویر 4a03dd0b-feea-d6ef-a0a0-e12d7505e5ac-twd-509-gp-0820-0240-121977-300x200 قسمت جدید ۱۵٫۶ میلیون بیننده داشته است+تصاویر 3c95c61a-4a8d-18f8-2142-0958982824da-twd-509-gp-0821-0136-121976-300x199 قسمت جدید ۱۵٫۶ میلیون بیننده داشته است+تصاویر 1d2b9989-9f55-24c7-65c5-5eb9e278cdae-twd-509-gp-0821-0087-122026-300x200 قسمت جدید ۱۵٫۶ میلیون بیننده داشته است+تصاویر 0e1ed469-2827-929d-3b18-e96368aa5155-twd-509-gp-0820-0166-121974-300x200 قسمت جدید ۱۵٫۶ میلیون بیننده داشته است+تصاویر9a5b10b6-934b-3bb7-9bc4-3488cac2c626-twd-509-gp-0821-0001-122028-193x300 قسمت جدید ۱۵٫۶ میلیون بیننده داشته است+تصاویر

درباره ی نویسنده : ...

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا میتوانید دیدگاه دهید.

[popuppress id="19960"]