سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی ترس از مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 04 23 5 30 00

نام قسمت بعدی

Another Day In The Diamond

سایت طرفداران سریال مردگان متحرک TWDFans.site تقدیم میکند

فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک

photo_2017-01-27_14-07-59 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

 

 

 

ماگ های واکینگ دد

 

 

قیمت : ۲۰ هزار تومان + ۱۰ هزار تومان پول پست
مبلغ کل : ۳۰ هزار تومان
زمان تحویل : یک هفته

photo_2017-01-27_15-14-57 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح نگان | پوستر فصل ۷ | کد : ۰۰۱

photo_2017-01-27_15-14-53-1024x719 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ریک | پوستر فصل ۲ | کد : ۰۰۲

photo_2017-01-27_15-14-51-1024x719 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح گروه گرایمز ها | پوستر فصل ۱ | کد : ۰۰۳

photo_2017-01-27_15-14-49-1024x719 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ریک | پوستر فصل ۳ | کد : ۰۰۴

photo_2017-01-27_15-14-46-1024x719 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح برادران | ریک و دریل فصل ۷ | کد : ۰۰۵

photo_2017-01-27_15-14-44-1024x719 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

گروه ناجیان و گرایمز ها | پوستر فصل ۷ | کد : ۰۰۶

photo_2017-01-27_15-14-41-1024x719 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح “در را باز نکن” | پوستر فصل ۱ | کد : ۰۰۸

ماگ چیست؟ 

*ماگ , لیوان سرامیکی با سطح صافی است که چاپ طرح بر روی آنها طرفداران بسیاری دارد. شما میتوانید با ما , ماگ دلخواه خودتان با طرح سریال محبوبتان را داشته باشید*

 

 

 

 

قاب های واکینگ دد

قیمت : ۳۹ هزار تومان + ۱۰ هزار تومان پول پست
مبلغ کل : ۴۹ هزار تومان
زمان تحویل : یک هفته

photo_2017-01-27_13-19-38 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح مگی | پوستر فصل ۷ | کد : ۱۰۱

photo_2017-01-27_13-19-40 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح گلن | پوستر فصل ۷ | کد : ۱۰۲

photo_2017-01-27_13-19-43 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح نگان | فن آرت | کد : ۱۰۳

photo_2017-01-27_13-19-48 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح رزیتا | پوستر فصل ۷ | کد : ۰۰۴

photo_2017-01-27_13-19-53 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طره نگان | فن آرت | کد : ۰۰۵

photo_2017-01-27_13-19-57 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ریک | پوستر فصل ۳ | کد : ۱۰۶

photo_2017-01-27_13-20-01 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ریک | پوستر فصل ۴ | کد : ۱۰۷

photo_2017-02-03_16-28-37 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ریک | در تمام فصل ها | کد : ۱۰۸

photo_2017-02-03_16-28-19 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح لوسیل | فن مید | کد : ۱۰۹

photo_2017-02-03_16-28-39 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ریک | اندرو لینکولن | کد : ۱۱۰

photo_2017-02-03_16-28-15 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح تیرکمان دریل | فن آرت | کد : ۱۱۱

photo_2017-02-03_16-28-43 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح نورمن ریداس | پورتره | کد : ۱۱۲

photo_2017-02-03_16-28-41 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح دختران واکینگ ددی | پوستر فصل ۱ | کد : ۱۱۳ *مناسب برای دختر خانوم ها*

جنس قاب ها از چیست؟

*جنس قاب ها همگی از پلاستیک فشرده هستند که بسیار محکم و مقاوم هستند*

 

 

 

 

 

 

محصولات ویژه ولنتاین / واکینگ دد

** هدیه ای زیبا برای خود و عشقتان **

*محصولات ولنتاین با تخفیف ویژه فروخته میشود*

قیمت درصورت خرید یک محصول : ۳۲ هزار تومان + ۱۰ هزار تومان پول پست
قیمت خرید در صورت خرید یک جفت :
 ۶۳ هزار تومان + ۱۰ هزار تومان پول پست

مبلغ کل :
درصورت خرید یک محصول : ۴۲ هزار تومان
درصورت خرید یک جفت : ۷۳ هزار تومان
زمان تحویل : یک هفته

 

photo_2017-02-05_16-03-15 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ولنتاین “همسران آخرالزمانی برای همیشه” | طرح اختصاصی | کد : ۵۰۱

photo_2017-02-05_16-03-13 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ولنتاین ” اون گلن منه! منم مگی اونم! ” و “اون مگی منه! منم گلن اونم! ” | طرح اختصاصی | کد : ۵۰۲

photo_2017-02-05_16-03-10 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ولنتاین ” گلن من باش , تا منم مگی تو باشم ” و ” مگی من باش , تا منم گلن تو باشم ” | طرح اختصاصی | کد : ۱۰۳

photo_2017-02-05_16-03-16 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ولنتاین | ” مگی من باش , تا من گلن تو باشم! ” و ” گلن من باش , تا من مگی تو باشم! ” | طرح اختصاصی | کد : ۱۰۴

photo_2017-02-05_16-03-18 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ولنتاین ” اون مگی منه! منم گلن اونم! ” و ” اون گلن منه! منم مگی اونم! “

photo_2017-02-12_18-56-32 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ولنتاین مگی و گلن | کاریکاتور | کد : ۵۰۶

photo_2017-02-12_18-56-30 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ولنتاین گلن و مگی | نقاشی کارتونی | کد : ۵۰۷

photo_2017-02-12_18-56-27 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ولنتاین گلن و مگی | نقاشی زیبای گلن و مگی | کد : ۵۰۸

photo_2017-02-12_18-56-25 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ولنتاین | نقاشی کارتونی | کد : ۵۰۹

photo_2017-02-12_19-38-47 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ولنتاین گلن و مگی | نقاشی کارتونی | کد : ۵۱۰

photo_2017-02-12_19-38-52 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ولنتاین گلن و مگی | نقاشی زیبا از گلن و مگی | کد : ۵۱۱

photo_2017-02-12_19-38-54 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ولنتاین گلن و مگی | کاریکاتور | کد : ۵۱۲

photo_2017-02-12_19-39-01 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

طرح ولنتاین گلن و مگی | نقاشی زیبا و گلن و مگی | کد : ۵۱۳

سایزبندی تیشرت ها چگونه است؟

photo_2017-02-05_16-49-43 فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

 

 

 

تیشرت های واکینگ دد

 

به زودی …

 

 

 

کمیک های واکینگ دد

 

 

3357qyqla47fh57h4um فروشگاه اختصاصی سریال مردگان متحرک (آپدیت ولنتاین)

 

 

قیمت : هر فصل (شامل ۶ قسمت) ۱۰ هزار تومان + ۱۰ هزار تومان پول پست
درصورت خرید ۶ فصل یکجا : پول پست رایگان
زمان تحویل : یک هفته

 

ترجمه و ادیت اختصاصی , شامل ۸ فصل فارسی

نسخه ی انگلیسی هم برای فروش وجود دارد

 

 

برای خرید محصول دلخواه خود , تنها کافیست سفارش های خود را به آیدی زیر در تلگرام بفرستید

@WTFisTHAT

 

 

 

 

طرح جدید به زودی …

طرح های ولنتاین به زودی …

درباره ی نویسنده : Cwnaan

Divided We Fall Telegram ID : @Cwnaan

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا میتوانید دیدگاه دهید.

[popuppress id="19960"]