سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی ترس از مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 05 21 5 30 00

نام قسمت بعدی

Just In Case

درود بر همه.

همراه شما هستیم با عکس های جدید از قسمت پانزده به نام “تلاش کن”.

در این قسمت ریک و گروهش میفهمیند که زندگی کردن داخل دیوار های امن الکساندریا زیاد هم با زندگی بیرون از دیوار فرق ندارد.گروه فقط می خواهند بدونن که مردم الکساندریا باهاشون هم جهت خواهنو شد؟

نظر شما رو به چند عکس از قسمت پانزدهم از فصل پنج به نام “TRY” جلب می کنم :

595f10da-470e-ed0b-9fc4-f026639b193e-twd-515-gp-1104-0135-128000 عکس های جدید از قسمت پانزدهم | "تلاش کن"

c2739331-488a-853b-6b84-b07684441edf-twd-515-gp-1031-0154-128001 عکس های جدید از قسمت پانزدهم | "تلاش کن"

a141600a-ec1a-70ff-f56c-41a9067021af-twd-515-gp-1031-0009-128002 عکس های جدید از قسمت پانزدهم | "تلاش کن"

6ce84131-58e1-03b3-1442-7a2ddff70c81-twd-515-gp-1030-0022-128003 عکس های جدید از قسمت پانزدهم | "تلاش کن"

b080feb8-01fb-e923-f3d6-70ce2c273c2f-twd-515-gp-1031-0011-128004 عکس های جدید از قسمت پانزدهم | "تلاش کن"

درباره ی نویسنده : Cwnaan

Divided We Fall Telegram ID : @Cwnaan

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا میتوانید دیدگاه دهید.

[popuppress id="19960"]