سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 02 19 5 30 00

نام قسمت بعدی

N/A

درود بر همه.

همراه شما هستیم با عکس های جدید از قسمت پانزده به نام “تلاش کن”.

در این قسمت ریک و گروهش میفهمیند که زندگی کردن داخل دیوار های امن الکساندریا زیاد هم با زندگی بیرون از دیوار فرق ندارد.گروه فقط می خواهند بدونن که مردم الکساندریا باهاشون هم جهت خواهنو شد؟

نظر شما رو به چند عکس از قسمت پانزدهم از فصل پنج به نام “TRY” جلب می کنم :

595f10da-470e-ed0b-9fc4-f026639b193e-twd-515-gp-1104-0135-128000 عکس های جدید از قسمت پانزدهم | "تلاش کن"

c2739331-488a-853b-6b84-b07684441edf-twd-515-gp-1031-0154-128001 عکس های جدید از قسمت پانزدهم | "تلاش کن"

a141600a-ec1a-70ff-f56c-41a9067021af-twd-515-gp-1031-0009-128002 عکس های جدید از قسمت پانزدهم | "تلاش کن"

6ce84131-58e1-03b3-1442-7a2ddff70c81-twd-515-gp-1030-0022-128003 عکس های جدید از قسمت پانزدهم | "تلاش کن"

b080feb8-01fb-e923-f3d6-70ce2c273c2f-twd-515-gp-1031-0011-128004 عکس های جدید از قسمت پانزدهم | "تلاش کن"

درباره ی نویسنده : Kaf.ar

Don't Tell Me There's NO HOPE At All , Together We Stand , Devided We Fall ... We Fall ... Telegram ID : @WTFisTHAT

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

[popuppress id="19960"]