سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی ترس از مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 06 04 5 30 00

نام قسمت بعدی

The Wrong Side Of Where

حتما خیلی از شما، از طرفداران زن کله خر سریال، میشون، هستید. او نه تنها خودش نقش کلیدی در سریل دارد، بلکه سلاح معروف و محبوبش هم طرفداران زیادی در بین بینندگان سریال و هواداران سناریوهای آخرالزمانی دارد.

در اینجا به حضور کلیدی کاتانی معروف میشون میپردازیم.

اولین بار، حتی قبل از اینکه چهره میشون را ببینیم، هنرنمایی شمیرش را دیدیم وقتی که آندریا آخرین تلاش هایش را برای نجات از دست زامبی ها میکرد و خسته تر از آن بود که بخواهد آخرین زامبی را از روی خودش کنار بزند و بکشد. اینجا بود که میشون و سلاحش مثل فرشته ای بر آندریا نازل شدند و جان او را نجات دادند. البته اولین حضور میشون و شمشیرش در کمیک، به بعد از زمانی مربوط میشود که گرایمزها، زندان را پیدا کرده اند. و او مستقیما با ریک رو به رو میشود.

01-3-300x169 تیزی تیغ

از خفن ترین حرکات این شمشیر، زمان هاییست که میشون، سر چند زامبی را همزمان میزند. از این هنرنمایی ها کم در سریال ندیدیم. حرکاتی که هیچ وقت تکراری نمیشود و همیشه برای مخاطب هیجان پسند، جذاب است.

02-5-300x169 تیزی تیغ

اما یکی از واکنش های انقلابی این شمشیر، کشتن اجساد تبدیل شده همسر و دوست همسر میشون بود. آن هم زمانی که بیم این میرفت که فرماندار میشون و آندریا را در جنگل پیدا کند. درست است که دست آخر، مرل آن دو را پیدا کرد و به فرماندار تحویل داد اما خب تلاش خوبی برای پنهان شدن بود.

03-1-300x169 تیزی تیغ

یکی دیگر از هنرنمایی های این شمشیر، زمانی بود که میشون ، با استفاده از بدن زامبی، به گروهی که دنبالش بودند تا او را یا بکشند یا پیش فرماندار برگردانند، پیام “برگردید” فرستاد.

04-3-300x169 تیزی تیغ

البته این شمشیر لحظات بد هم کم نداشته. معروف ترین این لحظات، قطع سر هرشل به وسیله آن است. و بعد از آن زمانی که میشون قصد ترک زندان داشت و سر تبدیل شده هرشل  را دید. و با همان شمشیر سر را خلاص کرد.

05-2-300x169 تیزی تیغ

06-3-300x169 تیزی تیغ

در فصل پنجم هم، در کلیسای گابریل، زمانی که میشون وبچه ها و گابریل در کلیسا بودند و زامبی ها کلیسا را محاصره کردند، این سلاح میشون بود که راه را برای فرار باز کرد.

07-4-300x169 تیزی تیغ

و وقتی در الکساندریا میشون مجبور به کنار گذاشتن آن شد، در پایان فصل، به عنوان نماد و نشان دادن اینکه گروه قدرت خود را باز می یابد، این شمشیر بود که از روی دیوار پایین آمد و به ما نوید گروهی قدرتمند تراز همیشه را داد.

08-4-300x169 تیزی تیغ

درست زمانی که ریک، توسط ران تهدید میشد، این میشون بود که حاضر به کشتن یک بچه برای نجات دادن جان خانواده اش بود. هر چند که خواه ناخواه، این قتل باعث شد که ران بی اختیار شلیک کند و باعث کور شدن چشم کارل و تا پای مرگ رفتنش شد. هر چند خود میشون این تقصیر را جبران کرد، و راه را تا درمانگاه برای ریک که بدن بیهوش کارل را در آغوش داشت، باز کرد. اما خسارت جبران ناپذیری به کارل وارد شد. هر چند این خسارت از مرگ کارل یا ریک، قابل تحمل تر بود.

09-4-300x169 تیزی تیغ

10-3-300x169 تیزی تیغ

نکته مهم در همه این اتفاقات این است که شمشیر میشون به اندازه خود او شخصیت تاثیر گذاری در این سریال است. و میشون با این شمشیر معنا پیدا میکند.

امیدوارم هرگز شاهد غیبت این دو کاراکتر مهم در سریال نباشیم.

درباره ی نویسنده : mozhdeh_6829

I'm Gonna Kill You! Not Today! Not Tomorrow! BUT I'M GONNA KILL YOU

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا میتوانید دیدگاه دهید.

[popuppress id="19960"]