سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی ترس از مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 08 20 5 30 00

نام قسمت بعدی

Close Your Eyes

سرگرمی هفتگی یک دسته از عکس ها از قسمت نهم و دهم در آینده از فصل پنجم مجموعه ‘، که در تاریخ ۸ فوریه و فوریه ۱۵ پخش خواهد شد به دست اورده است.

سریال واکینگ دد در ۸ فبریه و در روز بعدش یعنی دوشنبه بر روی سایت قرار میگیره.

the-walking-dead-06-121397

the-walking-dead-01-121399

the-walking-dead-02-121398

 the-walking-dead-05-121396

the-walking-dead-04-121395

the-walking-dead-07-121394

درباره ی نویسنده : ...

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

[popuppress id="19960"]