سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 02 19 5 30 00

نام قسمت بعدی

N/A

سرگرمی هفتگی یک دسته از عکس ها از قسمت نهم و دهم در آینده از فصل پنجم مجموعه ‘، که در تاریخ ۸ فوریه و فوریه ۱۵ پخش خواهد شد به دست اورده است.

سریال واکینگ دد در ۸ فبریه و در روز بعدش یعنی دوشنبه بر روی سایت قرار میگیره.

the-walking-dead-06-121397-225x300 تصاویر جدیدی از فصل پنج !

the-walking-dead-01-121399-300x186 تصاویر جدیدی از فصل پنج !

the-walking-dead-02-121398-300x186 تصاویر جدیدی از فصل پنج !

 the-walking-dead-05-121396-300x186 تصاویر جدیدی از فصل پنج !

the-walking-dead-04-121395-300x186 تصاویر جدیدی از فصل پنج !

the-walking-dead-07-121394-300x186 تصاویر جدیدی از فصل پنج !

درباره ی نویسنده : ...

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

[popuppress id="19960"]