با سلام جدیدا تصاویری از پشت صحنه قسمت های پیشین منتشر شده که اونها را در زیر می بینید.
 این یارو عمه ی تایریسه. ههههههههههههههه
 این گلن هم گیر داده به چوب بیسبال . نمیگه ماله مردمه. (نگان) ای مال مردم خور
 همش داره می خوره …. گشنه!!!!!!