سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 02 26 5 30 00

نام قسمت بعدی

Honor

یکی از هواداران سریال دست به کار جالبی زد و چهره ی شخصیت های سریال را با هم ترکیب کرد.

 

ریک – زامبی :

 

zombie-rick-1014855-e1504942101109 ترکیب چهره ی شخصیت های سریال

 

کارل – هرشل :

 

car-shel-1014860-e1504941986872 ترکیب چهره ی شخصیت های سریال

 

تی داگ – دریل :

 

t-dog-nixon-1014861-e1504942077117 ترکیب چهره ی شخصیت های سریال

 

لوری – مرل :

 

lo-rle-1014862-e1504942031862 ترکیب چهره ی شخصیت های سریال

 

مگی – گلن :

 

mag-len-1014863-e1504942052937 ترکیب چهره ی شخصیت های سریال

 

کارول – دریل :

 

car-yl-1014864-e1504942009411 ترکیب چهره ی شخصیت های سریال

 

همه :

 

d9rqie6-1014865 ترکیب چهره ی شخصیت های سریال

 

 

درباره ی نویسنده : Dean Winchester

Saving people , Hunting things , The family business

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

[popuppress id="19960"]