[تصویر:  the-walking-dead-star-andrew-lincoln-dis...-role1.jpg]

در مصاحبه اخیر
Inquirer.net
از اندرو لینکن درباره ی اینکه فکر می کند واکینگ دد چقدر می تواند ادامه داشته باشد سوال شد. آنها هم چنین اضافه کردند، مطمئن نیستند که چه تعداد دیگری از شخصیت ها می توانند بمیرند.(منظورشون این هست که تا کجا میشه شخصیت ها رو کشت و سریالم ادامه داد). چیزی که لینکن در این مورد گفته این است.

مطمئنم این سوال ها از اتاق نویسندگان پرسیده می شه. من فکر می کنم که، تا زمانی تاثیر عاطفی شدید با هر کدوم از درگذشتگان هست، پس ما سریال رو داریم.(ادامه می دیم) این که ساده است. به همین دلیله که ما هنوز اینجاییم، به همین دلیله که ما هنوز ۶ ساله از پایان خط صحبت می کنیم.اگر تاثیر احساسی و عاطفی شدیدی نداشته باشیم و اگر مخاطبان و طرفداران اساسی از لحاظ احساسی با این شخصیت ها درگیر نباشند،اون وقت ما (دیگه)سریال و نداریم.(سریال تمام می شود.).

اندرو لینکن کاملا درست می گوید!