سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی ترس از مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 08 20 5 30 00

نام قسمت بعدی

Close Your Eyes

دانای گوریرا یکی از بازیگران قدیمی سریال مردگان متحرک است که از فصل سوم نقش میشون را بازی می کند.

 

او درباره ی نقش خود در این سریال گفت :

 

“وقتی این اتفاق افتاد که من واقعا نیاز داشتم این نقش رو داشته باشم. من هیچوقت کسی مثل میشون ندیدم. سال قبل از بازی در نقش میشون، بهم بازی تو یه سریال تلویزیونی پیشنهاد شد ولی من قلبا بهش علاقه ای نداشتم. اگه اون پیشنهاد رو قبول میکردم نمی تونستم برای نقش میشون تست بدم. چیزی که من درباره ی مردگان متحرک دوست داشتم این بود که احساس میکردم مثل یه منطقه ی جنگ زده ست.”

 

 

درباره ی نویسنده : Dean Winchester

Saving people , Hunting things , The family business

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

[popuppress id="19960"]