سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 03 19 4 30 00

نام قسمت بعدی

The Key

شایعه ها حاکی از ان است که شخصیت (منفی) سریال “نگان”به سریال خواهد امد.

به تصویر زیر توجه کنید:

Capture16-300x197 آیا نگان به سریال می آید؟ (اسپویل احتمالی)

چوب بیسبال

همانطور که مشاهده شده است شخصیت “نگان” در کمیک با چوب بیسبال دیگران را به قتل میرساند. همانطور در طول قسمت ۹  به طور غیر مستقیم به شخصیت نگان توجه شد.

حتی در کمیک شخصیت “نگان” با چوب بیسبال “گلن” را به قتل میرساند

Capture17-300x161 آیا نگان به سریال می آید؟ (اسپویل احتمالی)

بر روی تصویر کلیک کنید

 

 

درباره ی نویسنده : ...

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

[popuppress id="19960"]