سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی ترس از مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 09 17 5 30 00

نام قسمت بعدی

MM54

شایعه ها حاکی از ان است که شخصیت (منفی) سریال “نگان”به سریال خواهد امد.

به تصویر زیر توجه کنید:

Capture

چوب بیسبال

همانطور که مشاهده شده است شخصیت “نگان” در کمیک با چوب بیسبال دیگران را به قتل میرساند. همانطور در طول قسمت ۹  به طور غیر مستقیم به شخصیت نگان توجه شد.

حتی در کمیک شخصیت “نگان” با چوب بیسبال “گلن” را به قتل میرساند

Capture

بر روی تصویر کلیک کنید

 

 

درباره ی نویسنده : ...

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

[popuppress id="19960"]